• ZRUŠME LIKVIDAČNÉ POKUTY ZA STK A EK

      V piatok 3.2. som predniesol náš návrh na zmenu zákona, na základe ktorého je v súčasnosti vlastník vozidla automaticky pokutovaný, ak nestihol vykonať na svojom vozidle technickú a emisnú kontrolu včas. Tá pokuta je dnes vo výške 330 EUR, čo je likvidačné a podľa nás nemorálne. Nevravíme, že by nezodpovední vlastníci pokutovaní nemali byť, avšak nie takto. Náš návrh spočíva v tom, že ak vlastník vozidla do 15 dní od takéhoto platobného rozkazu svoje vozidlo kontrolám podriadi a zároveň uhradí pokutu vo výške 66 EUR za STK a 66 EUR za EK, bude sa to považovať za úhradu pôvodnej výšky pokuty v plnej výške. Náš návrh teda oproti súčasnosti okrem primeranej pokuty, motivuje vlastníka vozidla toto podriadiť kontrolám čo najskôr. Čo súčasný zákon nerieši. Viac v priloženom videu. O návrhu v prvom čítaní sa hlasuje už v utorok 7.2.

     

Comments are closed.