• ZMEŠKANIE KONTROLY STK a EK BY NEMALO ĽUDÍ ZRUINOVAŤ

       Možno aj Vám sa stalo, že ste nestihli pre rôzne dôvody podrobiť svoje vozidlo kontrole STK a EK včas. Dnes Vám v takom prípade príde automaticky pokuta 165 EUR za každý z týchto priestupkov. Teda spolu 330 EUR. Áno, dá sa na webe ministerstva vnútra nastaviť notifikácia, nie každý, predovšetkým starší človek, je však tak počítačovo gramotný, aby to dokázal. Nevraviac o tom, že mnohí z nich vôbec PC nepoužívajú. A práve takýchto ľudí vedia takto nastavené pokuty finančne zruinovať. Lebo 330 EUR je fakt pálka. Na januárovú schôdzu spolu s kolegami podávame návrh novely zákona, ktorý by mohol znamenať úľavu pre týchto ľudí a zároveň ich motivuje si STK a EK urobiť čo najskôr. Ak by bol náš návrh schválený a zmeškáte termín STK a EK, vysokej pokute sa môžete čiastočne vyhnúť. Ak do 15 dní po obdržaní platobného rozkazu na 330 EUR svoje vozidlo podrobíte kontrole STK a EK a zároveň uhradíte 122 EUR ( 66 za každý priestupok), bude sa takto uhradená suma považovať za uhradenie pôvodnej výšky pokuty v plnej výške. Náš návrh odstraňuje tvrdosť zákona a zároveň motivuje motoristov si svoje vozidlá dať skontrolovať čo najskôr. Uvidíme, ako sa k tomuto návrhu postavia ostatní poslanci, predovšetkým tí zo SMERu, MOSTu a SNS. Kto chce presné info o návrhu, tu : 

    http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fzakon&MasterID=6163

Comments are closed.