• ZASTAVME “POPLATOK ZA ROZVOJ” !!!

       Aj vám zdá niečo divné na názve zákona : Zákon o miestnom poplatku za rozvoj? Tak my nie, že budeme rozvoj podporovať, my ho zákonom zaťažíme poplatkom. Pôvodným zámerom iniciátorov tohto zákona bolo vytvoriť transparentné prostredie pri financovaní infraštruktúry. To sú tie tzv vyvolané investície, ktoré mestá dnes žiadajú od investorov za účelom napríklad vybudovania križovatky, kruhového objazdu a podobne. Ibaže, investorom ( a v konečnom dôsledku kupujúcemu, napr byt) teraz pribudla nová povinnosť, platiť 10 až 35 EUR/m2 úžitkovej plochy stavby. A tá, spomenutá v úvode OSTALA. A čo je na tom zákone najhoršie? Že takýto poplatok zaplatia aj tí, ktorí si zateplujú bytový dom, hoci nijako územie novou výstavbou nezaťažujú. A naopak, neplatia ho tí, ktorí si postavia rodinný dom do 150m2. A taká štvrť s napr. 100 takými domami zaťaží územie asi dosť. Či? Účinnosť existujúceho zákona je od 1. novembra. Ak by ho NRSR na náš návrh nezrušila a mestá si príjmu VZN, máme sa na čo tešiť. Ceny bytov v novostavbách narastú, investori v priemysle a výrobe si rozmyslia, či budú investovať na Slovensku a tí, čo si chceli zateplovať, tieto aktivity zastavia. Mestá majú dnes iné nástroje, ako nastaviť reguláciu výstavby, či už využívať inštitút vyvolaných investícií a transparentne ich zverejňovať, alebo nastaviť politiku dane z nehnuteľností tak, aby rozvoj podporovala, nie ho tlmila. Len na to musia nájsť starostovia a primátori odvahu. Zákon v podobe, v akej má začať platiť od 1. novembra je zlý, nesystémový, zaťažuje úrady a podnikateľov novou byrokraciou, môže vyvolať korupčné správanie a zasahuje do trhu nehnuteľností neštandardným spôsobom. A preto ho navrhujeme ZRUŠIŤ.

    http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fzakon&MasterID=6036

Comments are closed.