• UBER VERSUS TAXISLUŽBA

      Máme riešenie na napätú a eskalujúcu situáciu na trhu v preprave osôb. Vláda a ministerstvá strkajú hlavy do piesku a tvária sa, že problém neexistuje. Taxikári sú enormne zaťažovaní byrokraciu, čo sa v reále premietlo vstupom mobilných aplikácií, ktoré párujú dopyt a ponuku v osobnej doprave, avšak na hrane zákona. Nedávne protesty taxikárov naznačujú, že ak sa problém nebude riešiť, konflikt bude narastať. Prichádzame z riešením. Našim návrhom odstraňujeme všetky prekážky v podnikaní TAXISLUŽBY okrem povinnosti mať taxameter. Zároveň LEN taxislužba bude oprávnená používať na vozidlách označenie TAXI. Zároveň umožňujeme voľnú živnosť “Nepravidelnej Zmluvnej Dopravy”. Legislatívne mantinely, podľa ktorých môžu v tejto službe podnikať aj iní. O tom, kto aké kvality služieb potrebuje má rozhodovať zákazník, klient, nie prísna regulácia.

Comments are closed.