• SPOLUPRÁCA S KOLEGAMI Z ČR

    Spoločné rokovania s kolegami z Českej republiky sú užitočné pre obe strany. Pracovné stretnutie s členmi Výboru pre hospodárske záležitosti Poslaneckej snemovne ČR bolo opäť výbornou príležitosťou vymeniť si skúsenosti v oblasti legislatívy, týkajúcej sa rozvoja dopravy a podnikateľského prostredia. S kolegom, ktorý má v gescii dopravu, pánom Martinom Kolovratníkom sme prediskutovali témy rozvoja rýchlovlakov v ČR ( nad 200km/hod) a filozofiu rozvoja regionálnej železničnej dopravy v ČR. Tu môžu byť ich legislatívne pravidlá naozaj inšpiráciou pre SR. Naopak, potešil nás ich záujem o náš pokrok v rozvoji cestnej dopravy, konkrétne taxislužieb, v ktorej téme sme legislatívne ďalej my a na najbližšej schôdzi budeme rokovať o novom zákone, ktorý môže znamenať veľký prelom v rámci rozvoja taxislužieb vôbec v Európe. Viac v priloženom linku:

    https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti%2Fudalost&MasterID=54815&fbclid=IwAR1EZyNIdKl1qR3F2L6bSEuqLQ-8dsSM8qYsb51_rpjuV_DUG9XvSQro6WU

     

Comments are closed.