• RIEŠENIA VEREJNEJ DOPRAVY EXISTUJÚ-KRAJE BY MALI MAŤ VIAC SLOBODY

    Situácia v Banskobystrickom kraji nemusela zájsť tak ďaleko, ak by vláda neudržovala monopol jednej železničnej spoločnosti. Áno, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, riešenie je práve tam. Minimálne 2x som za toto volebné obdobie navrhoval, aby regionálne vlaky patrili do gescie krajov, tak ako je to v ČR. Asi každý tušíme, ako dopadlo hlasovanie. Štát mal už dávno delimitovať z veľkej zmluvy zo ZSSK za 275 mil. EUR/rok tie, ktoré sú regionálne a dať ich pod VÚC, samozrejme aj s peniazmi na ne. To je min. 100 mil. EUR ročne. Kraje by si tak mohli objednávať regionálne vlaky a sami zladiť s nimi regionálne autobusy. A nie prosiť o to ministerstvo dopravy. Ak by dnes patrili regionálne vlaky pod kraje, ľahšie by sa riešila aj situácia, v ktorej je Banskobystrický kraj . Pri náhlom výpadku autobusových spojov sa mnoho z nich dá dočasne nahradiť regionálnymi vlakmi. Oveľa operatívnejšie, ako keď o tom rozhoduje štát. Presne toto budeme presadzovať, ak budeme súčasťou budúcej vlády. Samosprávne kraje potrebujú viac slobody v regionálnej doprave a od nás ju dostanú. Nech sa páči, naše stanovisko dole #Demokratickástrana

    https://e.dennikn.sk/minuta/1730852

Comments are closed.