• REKREAČNÉ POUKAZY Z DIELNE SNS

    Nie sú ani sociálne a už vôbec nie systémové. Naopak, silne lobistické. Na dovolenku tých, čo zo zákona na to právo mať budú sa budú cez svoje dane a odvody skladať tí zamestnanci, ktorí na to zákonný nárok mať nebudú. A lobistické, lebo, ak nepodnikáte v cestovnom ruchu, máte smolu. Budete sa svojimi povinnými platbami podieľať na “pomoci” tým, ktorí podnikajú v cestovnom ruchu.. viac v priloženom videu z diskusie s predkladateľom návrhu zákona, poslancom Balážom zo strany SNS.

Comments are closed.