• R3 MARTIN-ZH ALEBO R1 RUŽOMBEROK-BB

         To sú dve varianty rýchlostných ciest cez Slovensko na účel tranzitu sever-juh. Variant R3 je súčasťou základnej transeurópskej diaľničnej siete TEN-T. A tiež prioritou strategického plánu rozvoja dopravy SR. A aj súčasťou záväzkov v rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra, ktoré sme sa zaviazali plniť. Pričom dokončenie základnej siete sa očakáva najneskôr do roku 2030. Variant R1 je súčasťou súhrnnej siete TEN-T, teda v nižšej priorite. To sú fakty. Po nedávnej diskusii v RTVS som konfrontovaný s otázkou, prečo, ako Bystričan preferujem variant R3. Vysvetlenie je v texte hore. Ak sa však ukáže, že štúdia realizovateľnosti preukáže, že riešenie cez R1 bude výhodnejšie, budem prvý, kto ho bude presadzovať. Avšak taká štúdia zverejnená nieje. Aj to je dôvod, prečo som si ju dnes od ministra dopravy vyžiadal a hneď ako ju dostanem, ju dám k dispozícii verejnosti. A vôbec, som presvedčený, že všetky štúdie realizovateľnosti, ktorými ministerstvo dopravy už disponuje, by mali byť zverejnené na webe a prístupné verejnosti. Takto si predstavujem transparentnosť štátnej správy. Zvlášť v agende ministerstva dopravy, ktoré financuje obrovské cestné projekty, na ktoré sa skladajú všetci motoristi. 

    Mapa cestnej siete

     (zdroj snímky mapy: http://www.ndsas.sk/dialnicna-siet/44346s)

Comments are closed.