• POSLANECKÝ PRIESKUM NA OBCHVATE

    je stále plný otáznikov. Včera sme si vizuálne prezreli 4 kritické miesta, z ktorých boli odobraté vzorky a preukazovali ekologické závady. Vo vrstvách násypového telesa sa potvrdil výskyt materiálu, ktorý tam na prvý pohľad nepatrí, veľké kusy tehál, plasty, gumové odrezky a podobne. Obhliadku sme končili v neskorých hodinách a preto som poslanecký prieskum prerušil. Budeme pokračovať ďalej kontrolou dokumentácie. K materiálu, ktorý je použitý na násyp a zhotoviteľom deklarovaný ako recyklovaný, budeme žiadať predložiť adekvátnu dokumentáciu. Recyklovaný materiál je možné do násypov používať, avšak tento už na prvý pohľad nespĺňa požiadavky zákona o stavebných výrobkoch a normu o navrhovaní cestných komunikácií. Ďalšie kolo bude 14. alebo 17 júna.

Comments are closed.