• POPLATOK ZA ROZVOJ AKO HON NA DEVELOPEROV

      Od 1. novembra nadobudne účinnosť zákon o poplatku za rozvoj. Zákon, ktorý má toľko nedostatkov, že vzhľadom k termínu, od kedy má platiť sme navrhli ho zrušiť úplne. Od 1. novembra teda, ak si mestá schvália VZN o jeho výbere, môžme sa “tešiť” na jeho dôsledky. Lebo nie developeri budú tí, ktorých to postihne, ale tí, ktorí si budú v novostavbách kupovať byty. Alebo investori, ktorí budú do miest prichádzať a investovať. Ale to sú tie smerácke zákony, ukázať na toho zlého, v tomto prípade developera, v inom zase na banku a podobne. A zaťažiť ich nejakým poplatkom. Ktorý samozrejme skončí nakoniec na ťarchu ľudí, ktorí si v tomto prípade, napríklad, kupujú malometrážny byt v novostavbe.

    Hlasovanie dopadlo rovnako, ako každé iné, keď návrh prednesie zástupca opozície. Zákon ostáva v platnosti a som naozaj zvedavý, ako sa s ním vysporiadajú primátori a starostovia. A tiež poslanci zastupiteľstiev, ktorí budú o tom VZN rokovať. Viac v priloženom videu:

Comments are closed.