• PLYNULOSŤ PREMÁVKY A BEZPEČNOSŤ CYKLISTOV

    To sú len niektoré z cieľov, ktoré chceme dosiahnuť návrhom novely zákona o cestnej premávke, ktorú s kolegami predkladáme na septembrovú schôdzu NRSR. Aké konkrétne návrhy v novele predkladáme ?
  1. Možnosť odbočiť vpravo na červenú. Je mnoho krajín, kde to funguje niekoľko rokov a pomáha to plynulosti premávky.
  2. Ustanovujeme min vzdialenosť motorového vozidla od cyklistu 1,5m.
  3. Navrhujeme, aby EČV (alebo po starom ŠPZ) boli vydávane na držiteľa, nie na vozidlo, ušetrilo by sa nemálo prostriedkov majiteľom vozidiel, ale aj štátu.
  4. Navrhujeme zjednodušiť systém tzv dočasných EČV, teda tých, ktoré nový majiteľ vozidla dostane od predajcu a slúži dočasne do prihlásenia vozidla na DI.
  5. Upravujeme pravidlá vydávania EČV tak, aby, ak bolo vozidlo odcudzené, aby rovnaké EČV nebolo už nikomu pridelené, v praxi sa totiž stáva, že Vás v zahraničí zatknú na základe takejto EČV ako podozrivého..
  6. Navrhujeme zníženie obmedzenia prevádzky dopravy nákladných vozidiel v čase pracovného pokoja. Dopravcovia sú dnes tlačení k múru zo všetkých strán. Vodiči vo vozidlách sú ľudia ako my a majú mať právo dôjsť do svojho depa, nie byť nútení odstaviť vozidlo na vstupe do SR a čakať, až budú môcť v jazde pokračovať.
  Podrobné informácie, vrátane dôvodovej správy nájdete v nasledujúcom linku: 

  http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fzakon&MasterID=5986

Comments are closed.