• PLNENIE ŠKODY Z PZP BEZ AMORTIZÁCIE

      Nie je určite príjemné, ak Vám niekto spôsobí škodu na motorovom vozidle. A ste v tom nevinne. Ibaže podľa v súčasnosti platného zákona, dostanete plnenie “v hodnote spôsobenej škody”. To znamená, že ak mate staršie vozidlo a toto Vám opravia a dajú nové dielce, musíte znášať rozdiel. Teda amortizáciu. Hoci ste nehodu nespôsobili, vzniká Vám problém. Áno, mnoho vodičov to rieši následne cez havarijnú poistku. Nie všetci, predovšetkým sociálne slabší si ju dnes môžu dovoliť. Sme presvedčení, že ak ste škodu na svojom nespôsobili Vy, nie je žiaden dôvod, aby Vám z toho vyplývali akékoľvek finančné náklady. Navrhujeme teda úpravu Občianskeho zákonníka a Zákona o povinnom zmluvnom poistení tak, aby škoda, ktorú Vám spôsobí niekto iný, bola vysporiadaná tak, že nebudete musieť znášať amortizáciu vozidla, resp dielu. Viac v dôvodovej správe a znení návrhu zákonov dole:

    http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fzakon&MasterID=6013

Comments are closed.