• Ohlásenie kandidatúry na primátora mesta Banská Bystrica

  Dnes, 19. septembra 2014 som ohlásil moju kandidatúru na primátora mesta Banská Bystrica.

  V komunálnych voľbách 2010 sme ako strana v koalícii spolu s SDKÚ-DS podporovali na post primátora Martina Baníka. Neskôr, po zhodnotení šancí na zvolenie a riziku zvolenia kandidáta SMERu sme podporovali súčasného primátora, Petra Gogolu.

  Bohužiaľ, pán Gogola si nevytvoril dostatočne funkčný tím , ktorý by dokázal presadiť zmeny, po ktorých pred voľbami volal.

  Za ostatné 4 roky sme boli svedkami viacerých nekompetentných rozhodnutí a zanedbaní rozvoja mesta ako napríklad:

  • zachovanie politických nominácií v riadiacich orgánoch mestských spoločností
  • minimálne, v niektorých prípadoch žiadne výnosy z mestských spoločností
  • zbabraný predaj práčovne
  • dotácia na most do priemyselného parku z dôvodu neschopnosti mestskej spoločnosti zabezpečiť si na to zdroje
  • zvýšený nájom za radnicu, ktorá je majetkom mestskej spoločnosti MBB účtovaný mestu a výrazne zaťažuje jeho rozpočet
  • katastrofálny stav ciest a komunikácií po zime 2012/2013, ktoré sa opravovali takmer do leta
  • rozbité cesty a chodníky, na niektorých úsekoch nie je popri ceste žiaden chodník , verejné osvetlenie je v žalostnom stave, niekde funguje len každá druhá, či tretia lampa, prechody pre chodcov sú neosvetlené …
  • pretrvávajúci problem s nedostavanou autobusovou stanicou, chátrajúca budova starého Tesco
  • prijatie VZN o dočasnom parkovaní nevýhodné pre mesto, tarifikácie nie sú flexibilné, výnosy nekončia v mestskej pokladni a tak chýbajú finančné prostriedky na budovanie parkovacích miest na sídliskách

   

  Spoločne s  tímom SaS v Banskej Bystrici sme čakali do poslednej chvíle, že bude predstavený kandidát na post primátora, ktorý by naplnil naše očakávania.

  Po zvážení situácie sme dospeli k záveru, že ponúkneme Bystričanom vlastného kandidáta.

  Tým kandidátom som ja, Miroslav Ivan, mám 48 rokov, som ženatý a mám 2 deti.

  Volebný program , ktorým do týchto volieb vstupujem má niekoľko bodov, z nich hlavné by som Vám rád vymenoval:

  • Bystričania pociťujú ako najväčší problem nedostatok pracovných miest. Toto chcem zmeniť. Pracovné miesta vytvárajú podnikatelia a živnostníci  a sem budem smerovať svoju hlavnú energiu. Chcem urobiť z Banskej Bystrice mesto, v ktorom budú podnikatelia vítaní a budú to cítiť na každom kroku, predovšetkým z pozície mesta. Plánujem sa s nimi pravidelne stretávať  a do mestského zastupiteľstva navrhovať také opatrenia, ktoré pomôžu im a teda v konečnom dôsledku zvyšovaniu zamestnanosti a kúpyschopnosti obyvateľov mesta.
  • Zriadim odbor, ktorý sa bude venovať podpore podnikateľského prostredia, ktorý bude komunikovať s potenciálnymi investormi a hľadať pre nich možnosti usadiť v našom meste.
  • Podniknem kroky k zrušeniu tých mestských spoločností, ktoré mestu odčerpávajú zdroje a nie sú schopné si svojim podnikaním zabezpečiť zdroje na rozvoj vlastnej činnosti.  Som zásadne proti tomu, aby pretrvával stav, že do riadiacich orgánov mestských spoločností sú nominovaní poslanci MsZ. Od manažmentu budem žiadať výnosy, neakceptovať straty.
  • Ukončím nevýhodnú zmluvu o dočasnom parkovaní a získané prostriedky investovať do opráv existujúcich komunikácií a budovania parkovacích miest na sídliskách.
  • Zasadím sa o zvýšenie participácie obyvateľov na živote v meste, či už navýšením sumy participatívneho rozpočtu ako aj reformou fungovania občianskych rád, ktoré sú dnes skôr propagačným nástrojom poslancov a nie nástrojom na plnenie občianskych potrieb v mestských častiach.
  • Samozrejme , v programe mám veľa ďalších opatrení v oblasti kultúry, športu, mládeže a školstva. Detailný program nájdete na tejto stránke.

  Som presvedčený, že volebný program , ktorým do týchto volieb vstupujem, je splniteľný a jeho naplnenie  zatraktívni naše mesto pre investorov a Bystričania v ňom nájdu moderné a dynamicky rozvíjajúce sa mesto s možnosťami pracovne sa uplatniť a aktívne tráviť voľný čas.

  Skúsenosti zo súkromného sektora sú pre mňa dobrým základom pre realizáciu reforiem, ktoré v mojom programe predstavujem.

  Banská Bystrica má predpoklady na rozvoj, musíme však dať ľudom a predovšetkým podnikateľom šancu realizovať svoje podnikateľské plány.

  Len tak zabezpečíme tvorbu nových pracovných miest, silnejšiu kúpyschopnosť Bystričanov a zatraktívnime naše mesto pre návštevníkov.

   

  Miroslav Ivan, kandidát na primátora mesta Banská Bystrica

Comments are closed.