• OBROVSKÉ REGISTRAČNÉ POPLATKY ZA PRIHLÁSENIE VOZIDLA OSTÁVAJÚ V PLATNOSTI

         21.6  som predložil návrh, aby registračné poplatky pri prihlasovaní motorového vozidla na Dopravnom inšpektoráte boli vo výške 33 EUR, ako to bolo v minulosti. V súčasnosti je ich výška nastavená podľa výkonu motora. A pri niektorých vozidlách takmer 3000 EUR!! Naozaj nechápem, akú pridanú hodnotu získa takýto držiteľ vozidla. Ale tak to už u nás chodí. Schovať do zákona o poplatkoch, ktoré majú odzrkadľovať administratívnu náročnosť daného úkonu, ďalšie zdanenie motoristov. Nevraviac o tom, že takto nastavené poplatky platné aj pre dovezené jazdené vozidlá zo zahraničia sú v rozpore so zmluvou o fungovaní EÚ a Európska komisia už začala voči SR v tejto veci konať. A ako dopadlo hlasovanie? Ako obvykle, keď niečo predloží opozícia. Bez akýchkoľvek vystúpení s argumentami proti návrhu, návrh neprešiel. Ak chcete vedieť, ako hlasovali jednotliví poslanci, link je konci tohto článku. Namiesto toho, aby sme to napravili, a včera sme mohli, vystavujeme sa aj naďalej postihom zo strany EK. A nielen to. Hrozia nám škody zo strany tých držiteľov dovezených vozidiel, ktorí tento poplatok už zaplatili a budú si ho od štátu vymáhať. A vieme o desiatkach takýchto prípadov. Viac v priloženom videu z môjho vystúpenia v NRSR k tomuto návrhu. Hlasovanie o návrhu je tu: http://www.nrsr.sk/web/

    Default.aspx?sid=schodze%2Fhlasovanie%2Fhlasklub&ID=37425

Comments are closed.