Navigation

PODNIKANIE VÁM DÁ SLOBODU

Nikto sa podnikateľom nerodí a mňa k podnikaniu viedla príležitosť byť nezávislý, sám sebe pánom a samozrejme, chuť vybudovať firmu, aké sme dovtedy, pred rokom 1989 poznali len v západnej Európe.


OD ŠTÚDIA K PODNIKANIU A POLITIKE

Po skončení štúdii na STU (vtedy SVŠT), stavebnej fakulty, konkrétne zameranom na statiku som začal pracovať v Pozemných Stavbách š.p. v Banskej Bystrici. Už po pár rokoch sa ukázalo, že možnosť niečo seriózne dokázať v podniku, ktorý sa zaoberal výstavbou panelákov je veľmi limitovaná, začal som pracovať ako projektant v súkromnej firme. Bohužiaľ, v tom čase, ponuka projektantov prevyšovala dopyt po nich a podľa toho aj vyzerali ceny prác, ktoré sme si mohli dovoliť fakturovať. Naopak, v tomto období bol na trhu nedostatok takmer všetkého tovaru a tak som sa začal venovať obchodnej činnosti s kotviacim materiálom najnovších technológií, čo malo veľmi blízko k môjmu vzdelaniu a zároveň to na trhu chýbalo. Najskôr ako živnostník, neskôr ako právnický subjekt IVAN s.r.o, ktorý sa ako pojem na Slovensku za ďalších 20 a viac rokov stal pomerne známym.

Postupne som zamestnával viac ľudí, otváral pobočky po Slovensku, neskôr v Čechách a nakoniec v Kanade. V najlepších časoch sme mali vo firme viac ako 35 zamestnancov a dovolím si tvrdiť, že sme v tých časoch patrili k najväčším obchodným firmám v tejto oblasti v SR.

Bohužiaľ, politické súvislosti, najmä vláda Vladimíra Mečiara spravila zo Slovenska krajinu 2. triedy, investori sa nám vyhýbali a šanca, že sa raz Slovensko stane členom EÚ bola stále menšia. Naopak, v krajine bolo cítiť napätie, boli známe aféry vydierania podnikateľov, výbuchy áut a podobne.

Aj to bolo dôvodom, prečo som sa aj s rodinou rozhodol vysťahovať do Kanady, pričom firmu som tu prenechal dlhodobému manažérovi a priateľovi. Tam som založil firmu s rovnakým predmetom činnosti a dovolím si tvrdiť, že úspešnú, vzhľadom na uplatnenie sa na už saturovanom trhu.

Po piatich rokoch, kedy sa v SR vymenila vláda a stali sme sa členmi EÚ, sme sa rozhodli vrátiť a expandovať firmu ďalej v SR a ČR, čo sa nám aj darilo.

Dôkazom toho nakoniec bolo, že ma oslovila jedna z najväčších spoločností na tomto trhu na svete so záujmom kúpiť takto zabehnutú spoločnosť. Ich záujem ma samozrejme potešil, ale zároveň aj zaskočil. Vôbec som o predaji neuvažoval. Po niekoľko mesačných rozhovoroch a jednaniach sme sa nakoniec dohodli a v roku 2008 som svoj podiel predal švédskej spoločnosti BUFAB. 


Po ďalších 2 rokoch v riadiacej funkcii v tejto spoločnosti, už „len“ ako výkonný riaditeľ sa naše cesty rozišli a ja som sa začal venovať investičnej činnosti, ku ktorej som mal nakoniec vzdelaním najbližšie.

V tom čase som sa začal venovať aj politike. Takmer jeden rok som pracoval na Ministerstve hospodárstva ako riaditeľ odboru pre strategické investície. Po predčasných voľbách v roku 2012 a zmene pohľadu sociálnej vlády R. Fica na investičné stimuly som svoje pôsobenie na MHSR ukončil. Po odchode z ministerstva som sa vrátil opäť k investičnej činnosti, teda výstavbe objektov, ich následnému predaju, alebo prenájmu a poradenskej činnosti v tejto oblasti.
Podnikateľské prostredie, odkedy podnikám, bolo atakované populistickými nápadmi politikov, ktorí väčšinou nikdy nepodnikali, zato mali neustálu potrebu „ochraňovať spotrebiteľa“. Až do takej miery, že výsledkom sú neustále klesajúce počty malých a stredných podnikateľov. Zníženie konkurencie má potom za následok zvyšujúce sa ceny služieb a výrobkov.
Toto postupné zhoršovanie podnikateľského prostredia ma presvedčilo, že inak, ako vstupom do politiky to neviem ovplyvniť. A myslím si tiež, že do politiky by mali ísť ľudia, ktorí niečo v podnikateľskej praxi dokázali. Oni najlepšie vedia, čo je to správa majetku, zodpovednosť za prosperitu firmy, dostatok peňazí na mzdy a na úhrady za objednané tovary a služby.
Toto bola moja motivácia, prečo som sa v roku 2016 rozhodol kandidovať v parlamentných voľbách za stranu Sloboda a Solidarita. Ako som pokračoval v politike, už ako poslanec NR SR a ako chcem pokračovať aj ďalej, o tom sa dočítate na inom mieste na tejto stránke...

TIMELINE

1984-1989
Slovenská technická univerzita
Stavebná fakulta, Bratislava

1990
IVAN s.r.o.
Založenie spoločnosti v Banskej Bystrici

1990-2008
IVAN s.r.o.
Podnikanie a riadenie spoločnosti

2001-2005
IVAN Fasteners
Pracovný pobyt a podnikanie v zahraničí, Kanada

2008
IVAN s.r.o.
Predaj medzinárodnej firme

2009-2011
BUFAB Slovakia
Výkonný riaditeľ v spoločnosti

2011-2012
Ministerstvo hospodárstva
Riaditeľ odboru pre strategické investície

2012-2016
IVAN Invest s.r.o.
Konateľ v spoločnosti, investičné projekty, výstavba a spravovanie nehnuteľností

2016-súčasnosť
Poslanec NR SR