• NOVÉ KRIŽOVATKY NA D1 : OTÁZKY A ODPOVEDE

      Vzhľadom k tomu, že okolo výstavby dvoch križovatiek pred Bratislavou, križovatky Triblavina a križovatky D1/D4 je veľa nezodpovedaných otázok, rozhodol som sa zvolať na dnes zasadnutie Komisie pre Dopravu a výstavbu pod Výborom NRSR pre hospodárske záležitosti. Pozvanými hosťami boli zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby, NDS, BSK a odborníkov v doprave. V najbližších mesiacoch a rokoch má prebiehať výstavba uvedených križovatiek. Problémom však je, že sa tu uskutočňujú zmeny, o ktorých nie je verejnosť dostatočne informovaná a nejasnosti sú aj okolo toho, ako táto výstavba ovplyvní v nasledujúcich rokoch plynulosť premávky v bratislavskom kraji. To boli dve témy, ktorým sme sa venovali a otázky, na ktoré čakajú odpoveď hlavne tí, ktorí tadiaľ denne cestujú. Nezvládnutie tejto výstavby by totiž mohlo mať za následok dopravný kolaps nielen v Bratislavskom kraji, ale ovplyvnilo by to dopravu ďaleko za hranice tohto kraja. Bohužiaľ, potvrdili sa obavy, že to, čo malo byť hotové v roku 2017, konkrétne križovatka Triblavina, bude v najlepšom prípade hotová najskôr v roku 2019 a 8 pruhová diaľnica v úseku Blatné-Vajnory s pripojením na novo budovaný obchvat D4 najskôr v roku 2021, pravdepodobnejšie však až v roku 2022. Viac v priloženom videu. Potvrdilo sa tiež, že to, čo verejnosť od ministerstva dopravy očakáva je nielen rýchla výstavba, ale aj komunikácia s verejnosťou. Nielen tou laickou, ale aj odbornou. Údaje o plánovanej výstavbe, dopravných dátach a analýzach by totiž mali byť pravidelne aktualizované na stránkach ministerstva, alebo NDS. Potom by sme nemuseli byť svedkami rôznych protestov v regiónoch Slovenska a vylúčili by sa aj niektoré pripomienky verejnosti v rámci prebiehajúcich konaní.

Comments are closed.