• NÁVRH NA ZMENU ZÁKONA O DIAĽNIČNÝCH ZNÁMKACH SME PODALI

  Som rád, že aj minister dopravy priznal to, na čo sme my poukázali už dávno. A to, že zákon o elektronických diaľničných známkach je zlý a pokuty extrémne vysoké. A že predloží návrh na jeho zmenu. Pozorne budeme sledovať, aké konkrétne budú tie zmeny. My sme náš návrh už podali. A bude sa o ňom rokovať na májovej schôdzi NRSR. Ciele, ktoré našim návrhom sledujeme sú:
  1. Znížiť neprimerane vysokú pokutu
  2. Skrátenie doby na uloženie pokuty
  3. Zakúpiť si známku na ľubovolný počet dní
  4. Možnosť kúpiť si známku do polnoci nasledujúceho dňa
  5. Jednu pokutu za priestupky v prvých 6 mesiacoch
  6. Zrušenie povinnosti mať známku na prívesné vozíky
  Ak chcete si chcete prečítať podrobne o našom návrhu, odporúčam dôvodovú správu tu:

  http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fzakon&MasterID=5906

Comments are closed.