• MAL BY SA ŠTÁT STARAŤ O CESTY II. A III TR?

      V NRSR práve rokujeme o zákonoch na zrušenie VÚC. Jeden z nich sa zaoberá ( v prípade zrušenia VÚC) presunom starostlivosti o cesty II. a III. tr. z VÚC na štát. Kedysi VUCky, dnes štát vyberie na dani z motorových vozidiel ročne cca 140 mil. EUR. Tieto idú samosprávnym krajom na financovanie svojich potrieb a tie ich predovšetkým investujú do údržby a opráv im zverenej cestnej siete, teda na cesty II. a III. triedy. Hoci by tento presun kompetencií bol správny a systémový, v čase, keď sa štát nedokáže postarať ani o cesty I. tr. s takýmto niečim nemôžeme súhlasiť. Ministerstvo dopravy dnes, namiesto toho, aby riešilo úseky ciest I. tr., z ktorých takmer 40% je v katastrofálnom stave, objednáva diaľničné úseky za cenu 45 mil. EUR/km! A čo by sa asi stalo, ak by by štát mal v správe aj cesty II. a III. tr. a mal k dispozícii uvedenú sumu 140 mil. EUR? Nuž domnievam sa, že by väčšina z nich skončila na diaľniciach. A pri súčasnom “nastavení” ministerstva by za tieto peniaze postavili “ohromných” 4 km diaľnic!!! A regiónom by ostali oči pre plač. Pardón, motoristom !!!

Comments are closed.