• KONTROLNÉ FUNKCIE VÝBORU NRSR V PRAXI

        V tieni odvolávania ministra vnútra sme dnes mali rokovanie Výboru NRSR pre hospodárske záležitosti. Pre informáciu tých, ktorí možno nepoznajú kompetencie výborov podľa zákona: “Výbory majú právo zákonodárnej iniciatívy (oprávnene predkladať návrhy zákonov), na svoje schôdze môžu pozývať členov vlády, vedúcich iných orgánov štátnej správy a generálneho prokurátora a vyžadovať od nich správy, vysvetlenia a potrebné podklady”. Okrem iných bodov, vrátane pripravovaných nariadení EÚ, sme rokovali o 3 návrhoch uznesení, ktoré som predložil (uvádzam v skrátenej forme):
    1. Požiadavka na ministra dopravy vypracovať správu o prešetrení podozrení z nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami v spoločnosti NDS a.s., na ktoré upozornili zamestnanci tejto spoločnosti.
    2. Požiadavka na ministra dopravy vysvetliť dôvody technickej zmeny diaľničného úseku Hubová-Ivachnová v kontexte oznámenia ministra, že predĺženie tunela o 1,5 km bude znamenať navýšenie nákladov o 100mil.EUR!!!
    3. Požiadavka na ministra dopravy vypracovať správu o nákladoch spoločnosti ZSSK na sociálny balík “vlakov zadarmo” za rok 2015. Je jún 2016 a do dnešného dňa nebola schopná štátom vlastnená spoločnosť vyčísliť náklady na tento sociálny experiment!
    Čo myslíte, ako dopadlo hlasovanie vo výbore? Ako veľmi boli zvedaví koaliční poslanci na tieto informácie? Nebudem vás napínať, prešiel len prvý z tých návrhov. Takto nejako záleží členom výboru, ktorý má kontrolovať prácu ministra na tom, ako sa narába s daňami občanov.

Comments are closed.