• komisia_dopr_1
    • komisia_dopr_2

    KOMISIA PRE DOPRAVU ZASADALA

    Pod Výborom NRSR pre hospodárske záležitosti opäť zasadla. Predmetom diskusie bol dnes zákon 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý prešiel prvým čítaním na septembrovej schôdzi a pokračujeme v rokovaní o ňom v októbri. Účasť bola bohatá, téma zaujímavá. Ministerstvo dopravy minulý rok zásadne menilo zákon a prax ukázala, že v ňom bolo mnoho nedostatkov. Chvályhodné je, že sa vyšlo v ústrety viacerým pripomienkam k vládnemu návrhu od Národnej asociácie STK, ktoré kontroly vykonávajú v praxi a stretávajú sa s praktickými skúsenosťami pri výkone kontrol. Stále je však mnoho, čo sa dá riešiť. Či už sú to zlepšenie podmienok zamestnávania technikov a ich flexibility pri presune z pracoviska na pracovisko alebo extrémne nároky na ich vzdelávanie ( vodičák na všetky vozidlá, ktoré sa v priestore TK kontrolujú), ktoré môže mnoho z nich odradiť od tejto práce. Rovnako tak subjektívne posudzovanie policajných orgánov, či sa vozidlo po nehode musí, alebo nemusí podrobiť kontrole na stanici TK, alebo nie. V rámci druhého čítanie určite predložím návrhy, ktoré by danú situáciu mohli ešte zlepšiť. Cieľom má byť kvalitná, ale efektívna a rýchla kontrola motorových vozidiel. Motoristi si to určite zaslúžia.

Comments are closed.