• KOLABORATÍVNA EKONOMIKA A ELEKTROMOBILITA

      To boli dva hlavné body programu zasadnutia troch komisií Výboru NRSR pre hospodárske záležitosti, ktoré sa uskutočnilo 24.1 . Aplikácie kolaboratívnej ( alebo inak známej zdieľanej ) ekonomiky predbehli na Slovensku legislatívny proces a je najvyšší čas urýchlene na tento proces reagovať. Nie ešte viac REGULOVAŤ už preregulovaný trh. Bohužiaľ, z diskusie vyplynulo, že práve z ministerských miest je cítiť neustále pocit potrebnosti ochraňovať spotrebiteľa, aj keď prax ukazuje, že jeho záujmy sú niekde inde. Vo flexibilite, slobode rýchleho rozhodovania a vzájomnej interakcie medzi poskytovateľom a užívateľom služby cez aplikačné platformy. Práve takéto pracovné stretnutia sú potrebné k tomu, aby si ministerskí úradníci uvedomili, že prílišná ochrana spotrebiteľa (aj keď o ňu tento až tak nestojí) máva nakoniec úplne opačný efekt, ako užívateľ od služieb očakáva. Viac v tlačovej správe: 

    http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti%2Fudalost&MasterID=54233

Comments are closed.