• HORLIVOSŤ V POKUTOVANÍ MÔŽE PARALYZOVAŤ ÚRADY

  Niekoľkokrát sme v minulosti upozorňovali na nedostatky zákona o diaľničnej známke. A navrhovali sme aj zmeny, ktoré by motoristi privítali. Aby to bol zákon moderný a flexibilný. A nielen elektronická forma nálepkovej formy. Okrem toho sme v nich riešili dieru v tomto zákone, týkajúcu sa platnosti ročnej známky. Parlamentná matematika však nepustí a ani to nám poslanci koalície nepodporili.

  Tá diera v zákone teraz dobehla ich vlastných ministrov. A to je dôvod, prečo dnes opäť, vzhľadom k okolnostiam na ňu upozorňujeme.

  Tými okolnosťami je fakt, že ako sa nechal počuť minister dopravy, okresné úrady horlivo obálkujú pokuty pre tých, ktorí jazdili po diaľniciach bez známky. A pokračuje tak v chybách uplatňovania tohto zákona ďalej.  A to hneď ako táto novela nadobudla účinnosť, teda od 1. novembra.

  Tou dierou v zákone je totiž to, že podľa paragrafu 3 je platnosť ročnej známky od 1 januára roka, kedy si ju zakúpite, nie od dátumu zakúpenia.

  Znamená to teda, že ak si motorista kúpi ročnú známku do konca tohto roka, teda do 31. decembra, má známku platnú od 1 januára tohto roka. A ak mu v týchto dňoch príde domov platobný rozkaz, môže podať odpor voči tomuto rozkazu spolu s dokladovaním úhrady ročnej známky.

  Toto môže znamenať obrovské administratívne a hlavne zbytočné zaťaženie okresných úradov, ktoré budú toto riešiť. Veď si len predstavte tie tisícky konaní, ktoré takto môžu nastať a nehoráznym spôsobom zahltia títo motoristi okresné úrady.

  A motoristi budú v práve, ak si kúpia ročnú známku neskôr a budú sa brániť znením zákona.

  To všetko len preto, lebo kompetentní panikária a už do konca roka nemôžu vydržať.

  Vyzývame ministrov (dopravy aj vnútra), aby nepokračovali v chybách a aby zastavili túto horlivú aktivitu na 2 mesiace, teda do konca roka 2016 a začali pokutovať až po 1 januári 2017, kedy už nebude možné si ročnú známku na 2016 zakúpiť.

  Ak ministerstvá meškali 10 mesiacov s pokutami, tie 2 by mali počkať a pokutovať až po 1 januári 2017. Okrem toho, úrady majú podľa zákona možnosť za tento priestupok pokutovať až 2 roky od zistenia priestupku, resp. 3 roky od priestupku. Preto nevidíme žiaden dôvod, aby sa pokutovalo v takejto panike.

  Okrem toho, že vyzývame na pozastavenie vystavovania pokút na 2 mesiace, žiadame ministra dopravy a vnútra, vyzvite aj vy vodičov, tak ako to teraz robíme my, ak jazdili pod diaľniciach, aby si do konca roka kúpili diaľničné známky, kým je čas napraviť to.

  Nie pokuty, ale platba za diaľnice by malo byť to, čo by malo byť v záujme korektného a zodpovedného ministra dopravy a vnútra.

  Odkaz na tlačovú besedu:

  https://www.youtube.com/watch?v=wP3WuNA4n2s&feature=youtu.be

Comments are closed.