• HARMONOGRAM VÝSTAVBY DIAĽNIC S OTÁZNIKMI

      Pred pár dňami som, aj z dôvodu ťažko uveriteľných termínov výstavby diaľničných úsekov na webe NDS a.s., požiadal ministra dopravy formou interpelácie o termíny výstavby jednotlivých diaľničných úsekov. Všetky diaľničné úseky sa totiž mali začať stavať do roku 2020. Každý súdny človek musel vedieť, že cca 15 mld. EUR dovtedy nezoženieme. Zhodou okolností práve v týchto dňoch spustila NDS novú stránku, na ktorej, čuduj sa svete, žiadne termíny výstavby diaľničných úsekov už nie sú. Rok 2020 sa zdá, je veľmi blízko….a bolo treba to odtiaľ dať preč. Nehodnotím to v zásade negatívne, musí však okamžite nato prísť detailné info, čo sú vlastne priority vedenia ministerstva dopravy. Alebo ideme teraz bezhlavo míňať na rôzne štúdie a projektové prípravy úsekov, na ktoré príde rad niekedy okolo roku 2030??? Očakávam, že minister dopravy príde po vymazaní údajov o začatí výstavby všetkých úsekov do roku 2020 s konkrétnymi prioritami v rozvoji cestnej infraštruktúry, teda jednotlivými úsekmi zoradenými podľa ich významnosti pre riešenie konkrétnych dopravných problémov!!!

    Pre info prikladám link na pripravované diaľničné úseky ( ale bez termínov…).

    https://www.ndsas.sk/stavby/priprava-stavieb

Comments are closed.