• CHCEME UPRATAŤ BILBOARDY

           Na Slovensku sa asi ťažko nájde niekto, komu sa páči reklamný smog v mestách v podobe bilboardov. Takmer nevidieť architektúru, prírodu a to nevravím o potrhaných a inak znehodnotených kusoch, ktoré špatia naše okolie. Stavebný zákon dnes definuje podmienky umiestnenia reklamných stavieb. Ale to sa týka len technických požiadaviek (dopravné podmienky, vzdialenosť od podzemných sietí a podobne). Ak takáto reklamná stavba tieto technické požiadavky podľa stavebného zákona spĺňa, mestá a obce MUSIA v súčasnosti stavebné povolenie na ne vydať. Na septembrovú schôdzu spolu s ďalšími kolegami predkladáme návrh novely zákona, podľa ktorej, ak sa obce a mestá rozhodnú definovať si podmienky rozmiestňovania bilboardov vo Všeobecne záväznom nariadení, bude toto musieť stavebný úrad pri ich povoľovaní rešpektovať. Dávame teda samosprávam kompetenciu, rozhodnúť sa, kde bilboardy chcú a kde nie. O tom, kde sa mestá rozhodnú bilboardy ponechať tak budú môcť rozhodovať miestni poslanci. Viac o obsahu nášho návrhu tu:

    http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fzakon&MasterID=5990

Comments are closed.