• Bystričania na križovatke ďalšieho vývoja mesta. Kto bude o meste viac rozhodovať? Primátor, alebo poslanci? A ktorí?

  Volebná kampaň vrcholí a za pár dní budeme rozhodovať, kto bude riadiť naše mesto ďalšie 4 roky. „Riadiť“ tiež znamená aj upratovať. Ja ale myslím skôr na tú manažérsku úlohu. Aj keď, upratovať bude treba celkom  určite tiež.

  Volebné programy, s ktorými prichádzame ako kandidáti na primátora Banskej Bystrice pred svojich voličov sú plné rôznych cieľov. Vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie, opraviť  komunikácie, zlepšiť finančnú kondíciu mesta a mestských spoločností, podporiť mladých, atď.

  Po všetkých tých diskusiách a vzájomných odkopírovaných programových cieľoch je volič vcelku zmätený a nevie, kto s ktorým vyrukoval ako prvý a kto to len prevzal. Náročné, ale dá sa zistiť.

  Oveľa viac sa ale o kandidátovi dá zistiť z jeho minulosti, tú len tak ľahko nikto nevymaže.

  Ak sa teda voliči chcete rozhodnúť čo najobjektívnejšie, pozerajte do minulosti, lebo len to Vám dá obraz, ako sa zvolený primátor bude správať v budúcnosti.

  Nie tom som však hlavne chcel. V celej volebnej kampani sa diskutuje len o kandidátoch na primátorov a zabúda sa na kandidátov na poslancov. A ich kompetencie sú silné, to mi verte. Dovolím si tvrdiť, že minimálne na polovicu programových cieľov, ktoré predstavili kandidáti na primátorov, bude potrebný práve ich súhlas.

  Je veľká škoda, že práve toto v diskusiách chýbalo.

  Nech už bude zvolený primátor ktorýkoľvek z kandidátov, na dosiahnutie niektorých svojich dôležitých cieľov bude potrebovať súhlas poslancov. Primátor môže sám meniť organizačnú štruktúru úradu, menovať a odvolávať vedúcich pracovníkov a podpisuje všetky dokumenty mesta ako štatutár. Na druhej strane, poslanci rozhodujú o riadiacich funkciách v mestských spoločnostiach, schvaľujú predaje majetku, dotácie, rozpočet, členov komisií a pod.. Primátor má právo veta, teda právo odmietnuť podpísať  uznesenie MsZ, ak podľa neho poškodzuje záujmy mesta.

  Preto, ak chceme, aby ten „náš“ primátor dosiahol svoje ciele, musíme mu zvoliť takých poslancov, ktorí majú ciele rovnaké. A ak už poslancami boli, tak takých, ktorí preukázali snahu takéto ciele dosiahnuť v minulosti.

  V spleti kandidátov na poslancov dnes vnímam 4 skupiny:

  1. Koalícia SMER-SDKU-SNS, ktorá už v minulosti vzájomne spolupracovala

  2. Banskobystrická alternatíva

  3. Strany, ktoré v MsZ nikdy neboli a nemajú za sebou korupčné aféry ( SaS a SIEŤ)

  4. Množstvo nezávislých kandidátov v rôznych skupinách ( AN, SPOLU)

  Nuž neviem ako Vy, čitatelia, ale skupina č. 1 tu za uplynulé roky neurobila nič, čo by akokoľvek korešpondovalo s programom ktoréhokoľvek kandidáta a to aj toho, ktorého podporujú oni sami.

  Takže, Bystričania, ak chcete naozaj pomôcť novému primátorovi ( a nech je to ktokoľvek) napĺňať jeho volebné sľuby , na skupinu č. 1 celkom určite zabudnite. Tá by mu totiž od prvých dní podrážala kolená. Ich záujmy sú evidentne odlišné od záujmov ktoréhokoľvek kandidáta na primátora.

  V tých ostatných skupinách nájdete hromadu múdrych a slušných ľudí, ktorí naše mesto dokážu spoločne s primátorom opäť oživiť a vrátiť mu atraktivitu, ktorú kedysi malo. Mesto, v ktorom bude dostatok pracovných príležitostí, športových a voľno-časových možností, mesto v ktorom sa nebudete báť v nočných hodinách prejsť po chodníku, cez cestu, mesto, ktoré nám bude závidieť celé Slovensko.

Comments are closed.