• DISKUSIA V TA3

 • HRA NA DOBRÉHO A ZLÉHO MINISTRA

    Takto vnímame ostatné vyjadrenia ministra dopravy, Árpada Érseka a ministra financií, Petra Kažimíra v kauze “prešovský obchvat”. Jeden sa hrá na záchrancu Prešovčanov, druhý obhajuje svojich ľudí z útvaru Hodnota za peniaze na MF a chystá sa otvoriť diskusiu k väčšiemu zadĺženiu nás všetkých. Roky sa plytvá pri výstavbe diaľnic a popri tom sa zanedbávala existujúca cestná sieť ciest 1.tr. Zato motorista bol a je žmýkaný stále viac. Žiadame ministra dopravy, aby pravdivo informoval, na čo máme a na čo nie. A podľa toho aj zodpovedne konal.

  http://www.strana-sas.sk/ministri-arpad-ersek-a-peter-kazimir-hraju-hru-na-dobreho-a-zleho/5714

 • MAL BY SA ŠTÁT STARAŤ O CESTY II. A III TR?

    V NRSR práve rokujeme o zákonoch na zrušenie VÚC. Jeden z nich sa zaoberá ( v prípade zrušenia VÚC) presunom starostlivosti o cesty II. a III. tr. z VÚC na štát. Kedysi VUCky, dnes štát vyberie na dani z motorových vozidiel ročne cca 140 mil. EUR. Tieto idú samosprávnym krajom na financovanie svojich potrieb a tie ich predovšetkým investujú do údržby a opráv im zverenej cestnej siete, teda na cesty II. a III. triedy. Hoci by tento presun kompetencií bol správny a systémový, v čase, keď sa štát nedokáže postarať ani o cesty I. tr. s takýmto niečim nemôžeme súhlasiť. Ministerstvo dopravy dnes, namiesto toho, aby riešilo úseky ciest I. tr., z ktorých takmer 40% je v katastrofálnom stave, objednáva diaľničné úseky za cenu 45 mil. EUR/km! A čo by sa asi stalo, ak by by štát mal v správe aj cesty II. a III. tr. a mal k dispozícii uvedenú sumu 140 mil. EUR? Nuž domnievam sa, že by väčšina z nich skončila na diaľniciach. A pri súčasnom “nastavení” ministerstva by za tieto peniaze postavili “ohromných” 4 km diaľnic!!! A regiónom by ostali oči pre plač. Pardón, motoristom !!!

 • ZRUŠME LIKVIDAČNÉ POKUTY ZA STK A EK

    V piatok 3.2. som predniesol náš návrh na zmenu zákona, na základe ktorého je v súčasnosti vlastník vozidla automaticky pokutovaný, ak nestihol vykonať na svojom vozidle technickú a emisnú kontrolu včas. Tá pokuta je dnes vo výške 330 EUR, čo je likvidačné a podľa nás nemorálne. Nevravíme, že by nezodpovední vlastníci pokutovaní nemali byť, avšak nie takto. Náš návrh spočíva v tom, že ak vlastník vozidla do 15 dní od takéhoto platobného rozkazu svoje vozidlo kontrolám podriadi a zároveň uhradí pokutu vo výške 66 EUR za STK a 66 EUR za EK, bude sa to považovať za úhradu pôvodnej výšky pokuty v plnej výške. Náš návrh teda oproti súčasnosti okrem primeranej pokuty, motivuje vlastníka vozidla toto podriadiť kontrolám čo najskôr. Čo súčasný zákon nerieši. Viac v priloženom videu. O návrhu v prvom čítaní sa hlasuje už v utorok 7.2.

   

 • 1. FEBRUÁR 2017: ČIERNY DEŇ V DOPRAVE SR

    Dnešným dňom vstupujú do platnosti dva fakty. Bohužiaľ, ani jeden nieje pozitívny pre občanov SR. Od dnes si všetci riadne priplatíme pri zmene držiteľa motorového vozidla na dopravných inšpektorátoch a dnešný deň je zároveň dňom, kedy už na linke Košice-Bratislava neuvidíme rýchliky RegioJet. K registračným poplatkom sme predkladali novelu zákona a neskôr aj pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu. Valec, ktorý sa rozhodol žmýkať motoristov naše návrhy zmietol zo stola. O “žltých a nenávidených vlakoch” sa toho popísalo až až. A pre tých, ktorých zaujíma táto téma aktívne, ako bývalého klienta RJ, pripájam oficiálne stanovisko dopravcu. Každé euro, ktoré vyrobí štátny prepravca do straty, zaplatíme my všetci. Nerád píšem tieto riadky, je však dôležité tieto správy šíriť, aby každý, kto prispieva do štátnej kasy cez registračné poplatky a dane, ktorými sa financujú aj štátne vlaky o tom vedel a pýtal sa štátnych úradníkov, na čele s hlavným úradníkom, Robertom Ficom, čo za tie peniaze vlastne dostáva…

  https://dl.dropboxusercontent.com/u/20169879/17-01-31-TS-Posledn%C3%BD%20vlak%20RJ%20Bratislava%20-%20Ko%C5%A1ice.pdf

 • ZSSK AKO HASIČ ROZMARU ANDREJA DANKA

    Ak sa chcel minister dopravy vyhnúť 1. februára škandálu, keď by tisíce cestujúcich nemalo ako cestovať, musel niečo vymyslieť. Hasiť rozmary Andreja Danka, ktorý sa rozhodol skoncovať so žltými vlakmi bude nakoniec štátna ZSSK. Spustením “kvázi” IC vlakov, ktoré budú v podstate stáť tam, kde už prevádzkované a dotované rýchliky zadarmo. A tak si bude sama ZSSK v dvoch módoch “kradnúť” cestujúcu klientelu. A kto tie ďalšie 2 milióny eur zaplatí? Skúste hádať…

  http://www.strana-sas.sk/m.-ivan-za-andrejov-dankov-populisticky-rozmar-zaplatime-my-vsetci/5629

 • KOLABORATÍVNA EKONOMIKA A ELEKTROMOBILITA

    To boli dva hlavné body programu zasadnutia troch komisií Výboru NRSR pre hospodárske záležitosti, ktoré sa uskutočnilo 24.1 . Aplikácie kolaboratívnej ( alebo inak známej zdieľanej ) ekonomiky predbehli na Slovensku legislatívny proces a je najvyšší čas urýchlene na tento proces reagovať. Nie ešte viac REGULOVAŤ už preregulovaný trh. Bohužiaľ, z diskusie vyplynulo, že práve z ministerských miest je cítiť neustále pocit potrebnosti ochraňovať spotrebiteľa, aj keď prax ukazuje, že jeho záujmy sú niekde inde. Vo flexibilite, slobode rýchleho rozhodovania a vzájomnej interakcie medzi poskytovateľom a užívateľom služby cez aplikačné platformy. Práve takéto pracovné stretnutia sú potrebné k tomu, aby si ministerskí úradníci uvedomili, že prílišná ochrana spotrebiteľa (aj keď o ňu tento až tak nestojí) máva nakoniec úplne opačný efekt, ako užívateľ od služieb očakáva. Viac v tlačovej správe: 

  http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti%2Fudalost&MasterID=54233

 • ZMEŠKANIE KONTROLY STK a EK BY NEMALO ĽUDÍ ZRUINOVAŤ

     Možno aj Vám sa stalo, že ste nestihli pre rôzne dôvody podrobiť svoje vozidlo kontrole STK a EK včas. Dnes Vám v takom prípade príde automaticky pokuta 165 EUR za každý z týchto priestupkov. Teda spolu 330 EUR. Áno, dá sa na webe ministerstva vnútra nastaviť notifikácia, nie každý, predovšetkým starší človek, je však tak počítačovo gramotný, aby to dokázal. Nevraviac o tom, že mnohí z nich vôbec PC nepoužívajú. A práve takýchto ľudí vedia takto nastavené pokuty finančne zruinovať. Lebo 330 EUR je fakt pálka. Na januárovú schôdzu spolu s kolegami podávame návrh novely zákona, ktorý by mohol znamenať úľavu pre týchto ľudí a zároveň ich motivuje si STK a EK urobiť čo najskôr. Ak by bol náš návrh schválený a zmeškáte termín STK a EK, vysokej pokute sa môžete čiastočne vyhnúť. Ak do 15 dní po obdržaní platobného rozkazu na 330 EUR svoje vozidlo podrobíte kontrole STK a EK a zároveň uhradíte 122 EUR ( 66 za každý priestupok), bude sa takto uhradená suma považovať za uhradenie pôvodnej výšky pokuty v plnej výške. Náš návrh odstraňuje tvrdosť zákona a zároveň motivuje motoristov si svoje vozidlá dať skontrolovať čo najskôr. Uvidíme, ako sa k tomuto návrhu postavia ostatní poslanci, predovšetkým tí zo SMERu, MOSTu a SNS. Kto chce presné info o návrhu, tu : 

  http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fzakon&MasterID=6163

 • LETISKÁ SR SÚ NA TOM ZLE, NIEKTORÉ VEĽMI ZLE

     Dnes sme prerokovali Súhrnnú výročnú správu SR za rok 2015. V SR má štát cez ministerstvo dopravy svoj podiel celkovo v 6tich letiskách ( Sliač, Poprad, Žilina, Piešťany, Bratislava, Košice). Z nich 4 vyrábajú straty, najväčšie, letisko Bratislava. Hneď za ním, je letisko Pešťany. Bratislavké je zaťažené vysokými odpismi a dosahuje prevádzkové zisky. Oveľa horšie je na tom piešťanské letisko. A nie je to prvý rok. Tomu hrozí, že už začiatkom roka nebude na mzdy a hrozí tu konkurz na majetok v hodnote viac ako 20 mil. EUR. Straty okolo 500 tis ročne sa tu tvoria minimálne ostatné 3 roky a ministerstvo nič. Viac v priloženom videu z môjho vystúpenia v NRSR k uvedenej správe:

 • ZMENY V POPLATKOCH ZA ROZVOJ ŽIADEN ROZVOJ NEPRINESÚ

     Dnes schválila koaličná mašinéria zmeny v zákone o poplatku za rozvoj. Urobila zo zákona “mačkopsa”. Zo zlého zákona, ktorý sme mohli vyčistiť a dať obciam právomoci, odstránila výnimky, ale zaviedla iné a ešte exotickejšie. Tvrdí, že dáva mestám kompetencie, ale berie im ich na inom mieste, kde obciam “zakazuje” poplatok vyberať, ak by aj chcela. To, čo sme navrhovali my, je zrejmé s priloženého videa. Neprešiel ani jeden návrh. Dokonca ani ten, v ktorom chceme zaviazať obce, aby transparentne informovali aké poplatky vybrali a na čo ich použili. Neviem, čo im na tom vadilo. Naopak, zaviedli výnimky napríklad na skleníky, sklady potravín, ale aj na významné investície. A kto bude nakoniec tie poplatky za rozvoj platiť? Opäť len podnikatelia, ktorí sú aj naďalej viac a viac zaťažovaní. A z poplatku, ktorého účelom malo byť transparentné financovanie vyvolanej infraštruktúry bude len obyčajnou daňou. A opäť len jednej skupine. Pevne verím, že nakoniec žiadne mesto neprijme VZN na princípoch takto zle nastavených parametrov a ZLÝ zákon odignoruje.