• AKO JE TO S TÝMI EÚ SMERNICAMI NAOZAJ?

    Často počúvame, čo všetko nám Európska únia diktuje. A pritom je často úplne inak. Smernica EÚ je USMERNENIE, nie NARIADENIE. A to je veľký rozdiel. V pléne práve preberáme novelu zákona o energetickej hospodárnosti budov. Podľa smernice by od marca 2021 mali byť všetky nové nebytové objekty vybavené nabíjacou stanicou pre elektromobily, ak majú viac ako 10 parkovacích miest. A od roku 2025 všetky! Teda aj tie súčasné. Ministerstvo dopravy pri implementácii tejto smernice do nášho zákona ale “akosi” zabudlo na možnosť, ktorú nám EÚ dáva. A to je, vyňať z tejto povinnosti malé a stredné podniky. Zase chceme byť pápežskejší ako pápež. Prikazujeme aj to, čo nemusíme. A potom že je názor verejnosti na na usmernenia EÚ ako diktát. Viac v priloženom videu.

Comments are closed.